opleiding.jpg

Opleiding

VGH biedt een groot aantal opleidingen aan, voor bedrijven, verenigingen of particulieren.

Daarnaast leiden wij onze medewerkers steeds breder op.

Opleidingen die geboden worden:

  • Vakman Verkeersmaatregelen (BRL9101) 

  • BHV

  • VCA

  • Arbo & fysieke belasting

  • Rijoptimalisatie

  • Heftruck

  • Code 95

HIERONDER WAT MEER INFORMATIE OVER DE OPLEIDINGEN

BRL 9101 certificaat Vakman Verkeersmaatregelen

Voor drie niveaus binnen het procescertificaat BRL 9101 zijn persoonsgebonden certificaten gedefinieerd, namelijk:

- Medewerker Verkeersmaatregelen;

- Vakman Verkeersmaatregelen;

- Verkeersmanager Verkeersmaatregelen.

Alle bij de uitvoering van het werk ingezette personen op locatie moeten in het bezit zijn van een geldig certificaat Medewerker VKM en/of Vakman VKM, uitgezonderd de werknemers van de certificaathouder die minder dan 3 maanden in dienst zijn. De opsteller van verkeersplannen moet in het bezit zijn van een geldig persoonscertificaat Verkeersmanager Verkeersmaatregelen.

Bedrijfshulpverlening

(BHV) met AED – basis / herhaling)

 Elk bedrijf is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van interne hulpverlening. Maatregelen treffen kan door één of meerdere medewerkers aan te stellen als bedrijfshulpverlener (BHV’er). Zij helpen in geval van ongevallen, brandbestrijding en evacuatie. Een BHV’er is opgeleid om in geval van nood werknemers, klanten en overige personen in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV’er hoe hij/zij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij/zij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

VCA Basisveiligheid/ VCA Leidinggevende/ code 95 optioneel

 Cijfers van het CBS geven aan dat aandacht voor veilig werken broodnodig is. Jaarlijks zijn er meer dan 150.000 werkende betrokken bij een bedrijfsongeval. (Jonge) mensen werkzaam in de bouw, de metaalindustrie en in de horeca lopen het meeste risico. De ongevallen zijn vaak gevolg van hoge werkdruk, onoplettendheid en het niet voldoende op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften. Kennis van de veiligheidsvoorschriften is een voorwaarde om op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen werken. Door het behalen van het VCA-diploma kunt u aantonen dat uw werknemers de benodigde kennis in huis hebben. In onze leerstof wordt uitgebreid ingegaan op alle door de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) verplicht gestelde onderwerpen.

Rijoptimalisatie defensief rijden (2)

Deze rijtraining is bedoeld voor chauffeurs, ter voorkoming van kosten door slijtage of door schade. Met deze rijtraining vergroot de chauffeur zijn of haar kennis m.b.t. schadepreventie en defensief rijden. Daarnaast krijgt de chauffeur ook inzicht in hoe hij/zij door een juiste rijstijl het brandstofverbruik terug kan dringen zonder dat het ten koste gaat van tijd.

 

De rijoptimalisatie code 95 is gecertificeerd in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid voor vrachtwagenchauffeurs code 95 en heeft een waarde van 7 uur. Aan het raamwerk nascholingscursussen code 95 zijn minimumeisen verbonden. In de minimumeisen staan alle theorie- en praktijkeisen, op basis waarvan CCV erkenningen en certificeringen afgeeft voor de nascholing.

Arbo en fysieke belasting (2)

 Deze opleiding verschaft de cursist basiskennis en vaardigheden met betrekking tot het opstellen en bedienen van de kraan, de stabiliteit en belastbaarheid van de kraan en ook het onderhoud van de technische systemen worden behandeld. Bovenal wordt er veel aandacht besteed aan de veiligheid.

Veilig werken met de vorkheftruck (veiligheidscertificaat)/ code 95 optioneel

 De Arbowet verplicht de werkgever om personen (werknemers), die werken met interne transportmiddelen met een eigen aandrijving, zoals de vorkheftruck, voldoende instructie te geven. Werken met een vorkheftruck kan gevaren met zich meebrengen. In deze opleiding leer je hoe je op een verantwoorde en efficiënte wijze een vorkheftruck moet besturen. Daarnaast leer je hoe je er op een veilige manier mee kunt werken.

KWALIFICATIES 

Ster

VKR

Ster
Ster

VKR + VTM + VCA

Ster
Ster
Ster

BRANDING

VKR + VTM + VCA

BRL 9101 M

Ster
Ster
Ster
Ster

VKR + VTM + VCA

BRL 9101 V